RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 51 W KATOWICACH6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci.
Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco -kompensującym, wychowawczym; gry dydaktyczne, prace porządkowe.
8.00 - 8.45 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne. Religia grupy starsze.
8.45 - 9.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.
Czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.30 - 10.00 Zajęcia wychowawcze-dydaktyczne realizowane wg wybranego programu.
10.00- 10.30 Zajęcia wychowawcze-dydaktyczne realizowane wg wybranego programu-grupy starsze.
10.00 - 10.30 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela-grupy młodsze.
10.30 - 11.45 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie, ćwiczenia gimnastyczne.
11.45 - 12.30 Przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne.
Obiad.
Czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
12.30 - 13.00 Ćwiczenia, zabawy relaksacyjne 1.
13.00 - 13.45 Odpoczynek poobiedni - grupy młodsze.
13.00 - 13.45 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, utrwalanie wierszy, piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym-grupy starsze.
13.45 - 14.15 Przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek.
Czynności samoobsługowe i porządkowe.
14.15 - 17.00 Zajęcia dodatkowe.
Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci i nauczyciela dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, zabawy integracyjne.
Praca indywidualna z dzieckiem (wspomaganie rozwoju dziecka w sferach: fizycznej, umysłowej, społecznej).
Rozchodzenie się dzieci do domu.

1 Realizacja podstawy programowej